Projekty graficzne technologii

  • Projektujemy je od zera.
  • Przeprojektowujemy obiekty już istniejące.
  • Najlepsze i sprawdzone rozwiązanie ciągów technologicznych.
  • Szczegóły projektu zawsze uzgadniamy z klientem.
  • Wybór urządzeń dopasowanych do potrzeb klienta.

Podstawowy projekt technologiczny obejmuje:

•    Wrysowanie podkładu na potrzeby wykonania projektu technologii z dostarczonej wersji papierowej lub PDF ( nie dotyczy jeśli został dostarczony podkład DWG).
•    Opracowanie układu funkcjonalnego zaplecza gastronomicznego.
•    Wrysowanie i opracowanie ustawienia urządzeń technologicznych.
•    Przygotowanie listy urządzeń wraz z wymiarami i danymi technicznymi (moc, zasilanie).
•    Projekty techniczne z wytycznymi dla poszczególnych branż (wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych).
•    Dopasowanie opracowanej technologii do rzeczywistych wymiarów.
•    Konsultacje i doradztwo w momencie realizacji wyposażenia.
•    Przekazanie opracowanej dokumentacji w wersji PDF lub papierowej.
•    Na życzenie klienta wykonujemy także wizualizację 3D zaprojektowanych pomieszczeń w programie MasterChef CAD.